НАГРАДИ

Достъп до добра храна

Годишни награди „Достъп до добра храна“ за принос за разширяването на достъпа до добра храна

НАГРАДИТЕ'2019

ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС

ПРОФ. ЙОРДАН ГОГОВ
за дългогодишна отдадена изследователска и обществена работа за подобряване качеството на хранита, повишаване на хранителната грамотност и утвърждаване на публичния образ на храната.

ПУБЛИЧЕН ОБРАЗ

ШЕФ ВИКТОР АНГЕЛОВ
за утвърждаването на престижа на кулинарната професия чрез редица телевизионни формати и представянето на традиционни хранителни продукти в своите заведения и ресторанти

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
за моделно следване на държавната политика и дългогодишно и резултатно развитие на образованието и обучението по хранителни науки и технологии.

ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
за подпоагането на къси вериги за доставка на свежи български храни чрез подкрепата на фермерския пазар „Натурално“, за повишаване на хранителната грамотност чрез подкрепата на проекти и програми в детските градини и училищата и утвърждаване на Пловдив като кулинарна дестинация чрез редица кулинарни фестивали, като „Mood for Food“, Национална купа на България и др.

МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА И ТАНЯ МАНЧЕВА
за инициативата за приготвяне на домашна лютеница по бабини рецепти, чието първо представяне на Фестивала на Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти – Куртово Конаре Фест,  през 2019 им донесе титлата „Царици на лютеницата“.

КУЛИНАРЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

WALNUTS LIFE & FOOD – ДОБРИЧ
семейният проект, с който шеф Димитър Димитров и шеф Вяра Торозова разширяват достъпа до добра храна за жителите на Добрич и техните гости.

МЕСТЕН ПАЗАР

СДРУЖЕНИЕ НА ФЕРМЕРИТЕ И ЗАНАЯТЧИИТЕ ОТ ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА “НАТУРАЛНО”
за подпомагане на достъпа до пазара за най-малките производители на екологични, местни и занаятчийски храни и създаването на условия за провеждане на фермерски пазари и домашен тип предприемачества.

МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА И ТАНЯ МАНЧЕВА
за инициативата за приготвяне на домашна лютеница по бабини рецепти, чието първо представяне на Фестивала на Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти – Куртово Конаре Фест,  през 2019 им донесе титлата „Царици на лютеницата“.

ДЕТСКО ХРАНЕНЕ

ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ “МАРИЦА”, ПЛОВДИВ 
за дългогодишната и значима научноизследователска дейност в областта на детското хранене.

УЧИЛИЩЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „П. К. ЯВОРОВ“ – ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
за множеството образователни инициативи и проекти, насочени към увеличаване на хранителната грамотност и професионалните компетентности за развитие на био земеделие и отглеждане на екологично чисти земеделски продукти.

ДЕТСКА ГРАДИНА

ДГ “ПРОЛЕТ”, С. ПЪРВЕНЕЦ, ОБЩИНА РОДОПИ
за активното участие в проекти на  Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, свързани с увеличаване на хранителната грамотност и добрата храна в детската градина.

ФЕРМЕРСКИ КОШНИЦИ ЗА СЕДМИЦАТА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА‘2019:

Инициатива „Зелен картон“  – Група “Лъвче” при ДГ “Радост” – гр. Габрово

Инициатива „Училищни мостове“ –  СУ“Вичо Грънчаров“ гр. Горна Оряховица

Инициатива „Открити кухни“ – Български деликатеси на скара (БДС)

Вдъхновяващо събитие – ПГТ „Александър Паскалев“– Хасково

НАГРАДИТЕ'2018

ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС

шеф Ради Стамболов

ПУБЛИЧЕН ОБРАЗ

Лилия Герасимова

ПУБЛИЧЕН ОБРАЗ

Министерство на здравеопазването

МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

шеф Цветомир Николов за кулинарен проект NIKO’LAS” 0/360

МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

шеф Георги Бойковски за кулинарен проект „КАРМАРЕ“

МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Фондация „Светът на Мария“ за проект BON APPÉTIT КЕТЪРИНГ 

МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Фондация „За социална промяна и включване“ за проекта HOPe Restaurant

ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА

Платформа „АГОРА – активни граждански общности за развитие и алтернатива“

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

Министерство на образованието и науката

ДЕТСКО ХРАНЕНЕ

г-жа Ирена Димитрова, директор на Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ в Столична община

УЧИЛИЩЕ

Земеделската професионална гимназия “Климент Арк. Тимирязев”, гр. Сандански

ОБЩНОСТНА НАГРАДА ЗА ФЕРМЕРСКА СОЛИДАРНОСТ

Община Банкя

КУЛИНАРЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Фестивал на Киселото мляко– Култура и традиции, с. Момчиловци, общ. Смолян

КУЛИНАРЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Фестивал „Банатски вкусотии – традициите на моето село”, с. Асеново, общ. Никопол, област Плевен

КУЛИНАРЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

„Фестивал на хармана”, гр. Харманли, област. Хасково

НАГРАДИТЕ'2017

ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС

Носител на награда “Достъп до добра храна” 2017 за цялостен принос е Магдалена Станулова, държавен експерт в Дирекция „Професионално образование и обучение” на Министерство на образованието и науката.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

Наградата „Достъп до добра храна“ 2017 в категорията „Държавна политика“ се връчва на Университетски ботанически градини за модела, създаден в рамките на проектите PLANTCAFE (http://www.ubg-bg.com/plantscafe.html) и BIG PICNIC (http://www.ubg-bg.com/big-picnic.html), които насърчават детското и училищно градинарство и хранителната грамотност на децата.

ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА

Наградата „Достъп до добра храна“ 2017 в категория „Общинска политика” бе връчена на община град Добрич за проактивна общинска продоволствена политика, приобщаваща училищата, детските градини, местните производители и общности.

ПУБЛИЧЕН ОБРАЗ

Наградата в категория „Публичен образ” бе връчена на екипа на фондация „За храната” (http://www.zahranata.org) за приноса им в повишаване на хранителната грамотност и създаването на позитивен публичен образ на храната чрез инициативата Food Revolution. Наградата прие Екатерина Йосифова, съучредител на фондация „За храната”.

КУЛИНАРЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Наградата „Достъп до добра храна“ 2017 в категорията „Кулинарен туристически продукт“се връчва на екипа на ресторант Sage (http://www.sage.bg/) в кв. Бистрица – София.

ДЕТСКО ХРАНЕНЕ

Д-р Нелия Микушинска от Министерство на здравеопазването бе удостоена с наградата “Достъп до добра храна” 2017 в категорията “Детско хранене” за активно застъпничество, включително за политики, за насърчаване на здравословно хранене на децата в България.

НАГРАДИТЕ'2016

ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС

д-р Светла Чамова

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

Национален център за обществено здраве и анализи

ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА

община Бургас

МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Яна Петрова – основател на CoKitchen
Ина Абаджиева и Росица Паунова – съоснователи на Rosey’s Mark
Ивайло Иванчев – основател на „Лакомникь”

КУЛИНАРЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

ресторант „Lazy“ – за успешното осигуряване на достъп до качествени храни и развитие на кулинарната култура

ПУБЛИЧЕН
ОБРАЗ

Българска национална телевизия

МЕСТНИ ПАЗАРИ

Фондация “БиоСелена”

ДЕТСКО ХРАНЕНЕ

проф. д-р Стефка Петрова

НАГРАДИТЕ'2015

ЦЯЛОСТЕН
ПРИНОС

инж. Соня Бургуджиева – Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС.

КУЛИНАРЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Държавен фонд земеделие

ПРОИЗВОДСТВО

Теодора Тодорова, за значимият приност за насърчаване на активното участие на жените в производство на пчелни продукти.

ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА

Gourmet Publishing

ОБЩИНСКА
ПОЛИТИКА

Институт за изследване на обществата и знанието към БАН , за значимия принст към възраждането и развитието на градското земеделие.

КУЛИНАРЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Rene gourmet group, за успешно осигуряване в свойте ресторанти на достъп до качествени храни, произведени от местни малки производители.

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

Общински пазари Стара Загора, за успешно осигуряване на достъп до качествени храни произведени от местни малки производители.

НАГРАДИТЕ'2014

ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС

д-р Дамян Кацаров – за цялостен научно практически принос за развитието на добрата храна през последните 50 години в България.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

Елка Божилова – началник отдел „Политика по качество и промоции на земеделски продукти“ в Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“ на Министерството на земеделието и храните – за принос за регистрацията на първите български продукти с традиционно-специфичен характер в регистъра на Европейската комисия.

ПУБЛИЧЕН ОБРАЗ

Анна Пелова – за значим принос за развитието на публичния дебат за достъпа до добра храна в България

ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА

Столичен общински съвет – за насърчаващата общинска политика към фермерските пазари

ПРОИЗВОДСТВО

Сдружение „Сурово-сушени традиционни месни продукти“ – за значим принос за регистрацията на първите български продукти с традиционно специфичен характер в регистъра на Европейската комисия

ТЪРГОВИЯ

инж. Николай Генов – за значим принос за внедряването и развитието на хранителните кооперативи и фермерските пазари в България