I-ва НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА"

Фондация „Българска месна традиция” e създадена за изследване, формиране, подпомагане и застъпничество на политики за съхраняване и развитие на българската месна традиция. През 2007 година стартирахме изследователски проект, насочен към изследване на практиките и предизвикателства пред Достъпа до добра храна в България. В рамките на проекта планираме да организираме годишна национална конференция, посветена на Достъпа до добра храна, където да бъдат представяне резултати от изследването, дискутирани предизвикателства и добри практики в регулаторната рамка, производството, търговията и публичния образ на добра храна. На 24 октомври 2014 година от 09 до 18 часа в хотел Шератон, зала Роял, в град София ще организираме първата национална конференция „Достъп до добра храна“ в партньорство със сдружение „Устойчиво общество“, Дружество Европейско право и Граждански институт. В рамките на конференцията ще бъде организирано изложение и дегустация на водещи производители на добри храни в България.

ПРОГРАМА

09:00
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
10:00
OТКРИВАНЕ
10:05
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ
Председателя на фондация "Българска месна традиция"
10:10
ПРИВЕТСТВИЯ ОТ ПАРТНЬОРИ
Представители на партньори
10:15
ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНА НАГРАДА
„ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА“ ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА
Председателя на фондация „Българска месна традиция
10:30
ПЪРВИ ПАНЕЛ ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕГУЛАТОРНАТА СРЕДА
Иванка Статкова - Схеми за качество - прилагане в България

Материали:

11:00
ПЪРВИ ПАНЕЛ ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕГУЛАТОРНАТА СРЕДА
д-р Росен Малчев - директни доставки и къси вериги на храни
11:15
ПЪРВИ ПАНЕЛ ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕГУЛАТОРНАТА СРЕДА
д-р Любомир Кулински за лабораториите в България
11:20
ПЪРВИ ПАНЕЛ ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕГУЛАТОРНАТА СРЕДА
Д-р Любомир Кулински за капацитета на БАБХ
11:30
КАФЕ – ПАУЗА

Материали:

PDF

11:45
ВТОРИ ПАНЕЛ
ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕДИЙТЕ
Анна Пелова - Правилното хранене
12:10
ВТОРИ ПАНЕЛ ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕДИЙТЕ
инж. Николай Генов - Информационните технологи за достъп до добра храна
12:35
ВТОРИ ПАНЕЛ ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕДИЙТЕ
Живко Георгиев, Граждански институт
13:00
ДЕГУСТАЦИЯ НА ДОБРИ ХРАНИ
14:30
ТРЕТИ ПАНЕЛ ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОИЗВОДСТВОТО
Инж. Живка Георгиева, Храни "Жика"

Материали:

14:50
ТРЕТИ ПАНЕЛ ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОИЗВОДСТВОТО
Кирил Вътев - трябва да се говори повече за храната

Материали:

15:40
ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТЪРГОВИЯТА
Гергана Кабаиванова - Фермерски пазари за устойчиво развитие
16:00
ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТЪРГОВИЯТА
Мандра "Равногор"
16:30
ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТЪРГОВИЯТА
Мирослав Павлов
17:00
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
д-р Христо Христозов