ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА:
ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Фондация „Българска месна традиция” e създадена за изследване, формиране, подпомагане и застъпничество на политики за съхраняване и развитие на българската месна традиция.

През 2007 година стартирахме изследователски проект, насочен към изследване на практиките и предизвикателства пред Достъпа до добра храна в България.

В рамките на проекта планираме да организираме годишна национална конференция, посветена на Достъпа до добра храна, където да бъдат представяни резултати от изследването, дискутирани предизвикателства и добри практики в регулаторната рамка, производството, търговията и публичния образ на добра храна.

На 16 октомври 2015 година от 09 в хотел Балкан, зала Роял, в град София ще организираме втората национална конференция „Достъп до добра храна“ под патронажа на Министерството на земеделието и храните в партньорство с Евро-Ток България, Дружество Европейско право и Граждански институт.

В рамките на конференцията ще бъде организирано изложение и дегустация на водещи производители на добри храни в България.

ПРОГРАМА

09:00
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
10:00
OТКРИВАНЕ
ИНЖ. ЖИВКА ГЕОРГИЕВA
Фондация „Българска месна традиция“
ЕЛКА БОЖИЛОВА
Министерство на земеделието и храните
Д-Р ТЕНЧО ТЕНЕВ
Българска агенция по безопасност на храните
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
ЕВРОТОК - България
10:15
ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА“ ЗА ПРИНОС ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА
НАГРАДА ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС
Награден - инж. Соня Бургуджиева – Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС.
Достъп до добра храна: Държавна политика
Награден - Държавен фонд земеделие
Достъп до добра храна: Производство
Награден - Теодора Тодорова, за значимият приност за насърчаване на активното участие на жените в производство на пчелни продукти.
Достъп до добра храна: Публичен достъп до Добра храна
Награден - Gourmet Publishing
Достъп до добра храна: Общинска политика
Награден - Институт за изследване на обществата и знанието към БАН , за значимия принст към възраждането и развитието на градското земеделие.
Достъп до добра храна: Общински пазари
Награден - Общински пазари Стара Загора, за успешно осигуряване на достъп до качествени храни произведени от местни малки производители.
10:30
Достъп до добра храна: Предизвикателства пред публичните политики
Модератор: д-р Христо Христозов, Председател на Дружество Европейско право

Материали:

Тенденции в храненето и хранителния статус на децата в България за периода 1998-2013 година
проф. д-р Стефка Петрова, Национален център по обществено здраве и анализи

Материали:

PDF

Зоонозните причинители – предизвикателства и решение
проф. д-р Христо Даскалов, д.в.м., Българска агенция по безопасност на храните

Материали:

PDF

Фалшифицирането на храни
проф. д-р Йордан Гогов – Лабораторно-консултативен център за обучение и превенция по безопасност на храните „Алименти“

Материали:

Биопрoдукти и етикетиране “Не съдържа ГМО” като положителна претенция
доц. д-р Цвета Георгиева, Национален център по обществено здраве и анализи

Материали:

Обзор на европейските схеми за качество - защитени наименования
Иванка Статкова, Министерство на земеделието и храните
Предизвикателства пред развитието на пчеларството „На пчелата с любов“
Теодора Тодорова – заместник-председател на Националното сдружение на жените пчелари

Материали:

Лимецът – древност и иновация
проф. д-р Габриела Маринова, директор на Института по криобиология и хранителни технологии

Материали:

PDF

Предизвикателства пред биопроизводителите
д-р Емилия Груева, производител
Влиянието на пестицидите върху околната среда и спешната необходимост за преминаване към екологично земеделие
Деница Петкова и Меглена Антонова, Грийнпиис
Обществените нагласи към късите доставки в България и в Европейския съюз
Ивайло Попов – сдружение „За Земята“

Материали:

PDF

Актьори и мрежи в трансформациите на хранителните пазари в България
гл. ас. д-р Дона Пикард, Институт за изследване на обществата и знанието
Актьори и мрежи в трансформациите на хранителните пазари в България
гл. ас. д-р Дона Пикард, Институт за изследване на обществата и знанието
12:30
Втори панел Достъп до добра храна: предизвикателства пред професионалното образование
Модератор: д-р Момчил Георгиев, управляващ съдружник на ProActive Personnel

Материали:

Панелист: МАГАДАЛЕНА СТАНУЛОВА
Министерство на образованието и науката
13:15
ДЕГУСТАЦИЯ НА ДОБРИ ХРАНИ
представители на държавни институции, производители, граждански организации
14:30
ТРЕТИ ПАНЕЛ ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА
Модератор: Анна Пелова, журналист
Предизвикателства пред корпоративната кулинарна политика в туризма
Димитър Димитров – Корпоративен Шеф на Лайтхаус Голф енд Спа Ризорт
Добрата практика на Rene Gourme Group
Симеон Цеков – управител и Румен Москов – шеф готвач
Предизвикателства пред партньорството между производители и ресторанти
Марин Петров , Таткова Градина, производител
15:45
ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ
Модератор: инж. Николай Генов, ХРАНКООП
Панелист: Николай Попов
Изпълнителен директор на Пазари ЮГ ЕАД, София
Панелист: Васил Георгиев
Пазари Изток ЕАД, София
Панелист: Анастасия Гидикова
Общински пазари – Стара Загора
Панелист: ИНА ТЪМНЕВА
Медената къща, производител-участник във фермерски пазари в София
Панелист: ДОБРИН ГЕОРГИЕВ
Граждански институт
17:00
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
д-р Христо Христозов