ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА:
ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Фондация „Българска месна традиция” e създадена за изследване, формиране, подпомагане и застъпничество на политики за съхраняване и развитие на българската месна традиция.

Евро-Ток България e организация с 10 годишна история като неразделна част от Евро-Ток Интернационал, която е официален консултант на Европейската комисия в областта на храните.

През 2007 година стартирахме изследователски проект, насочен към изследване на практиките и предизвикателства пред Достъпа до добра храна в България.

В рамките на проекта планираме да организираме годишна национална конференция, посветена на Достъпа до добра храна, където да бъдат представяни резултати от изследването, дискутирани предизвикателства и добри практики в регулаторната рамка, производството, търговията и публичния образ на добра храна.

На 14 декември 2016 година от 09 в хотел Балкан, в град София организирахме третата национална конференция „Достъп до добра храна“ под патронажа на Министерството на земеделието и храните в партньорство с Евро-Ток БългарияДружество Европейско право и Граждански институт.

В рамките на конференцията бъше организирано изложение и дегустация на водещи производители на добри храни в България.

WWW.DOBRAHRANA.INFO

За оперативен контакт: д-р Христо Христозов, Секретар на Организационния комитет – 0887 991 663

София, 14 ноември 2016

С УВАЖЕНИЕ,

инж. Живка Георгиева
Председател на Организационния комитет

ПРОГРАМА

09:00 - 09:30
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
09:30 - 09:45
ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
09:30 - 09:45
ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА'2016“
ИНЖ. ЖИВКА ГЕОРГИЕВA
Председател на Фондация „Българска месна традиция“
ДОЦ. Д-Р МИХАЙЛ ОКОЛИЙСКИ
Управляващ офиса на Световната здравна организация в България
ШЕФ ГЕОРГИ ИВАНОВ
Евро-Ток България
09:30 - 09:45
ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА' 2016“
ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС
Награден -д-р Светла Чамова
ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
Награден - Национален център за обществено здраве и анализи
ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА
Награден - община Бургас
ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Наградени - Яна Петрова – основател на CoKitchen Ина Абаджиева и Росица Паунова – съоснователи на Rosey's Mark Ивайло Иванчев – основател на „Лакомникь”
ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: КУЛИНАРЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ
Награден - ресторант „Lazy“ - за успешното осигуряване на достъп до качествени храни и развитие на кулинарната култура
ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПУБЛИЧЕН ОБРАЗ
Нараден - Българската национална телевизия
ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: МЕСТНИ ПАЗАРИ
Награден - Фондация "БиоСелена"
ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ДЕТСКО ХРАНЕНЕ
Проф. д-р Стефка Петрова бе удостоена с наградата "Достъп до добра храна 2016"
10:15 - 12:00
ПЪРВИ ПАНЕЛ
Достъп до добра храна: Предизвикателства пред младите предприемачи
Модератор: Анна Пелова
Малинка Маринова – Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство
Магдалена Станулова – Министерство на образованието и науката
Ивайло Иванчев – основател на „Лакомникь“
Яна Петрова – основател на CoKitchen
Ивайло Петков –основател на Lazy
Ина Абаджиева и Росица Паунова – Съоснователи на Rosey's Mark
Николай Генов – съосновател на ХранКооп
12:00 - 12:30
КЕЙТЪРИНГ – ПАУЗА
12:30 - 13:45
ВТОРИ ПАНЕЛ
ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИЛИЩНОТО ХРАНЕНЕ
Модератор: д-р Христо Христозов
Проф. д-р Веселка Дулева – национален консултант по „Хранене и диететика“ на Министерство на здравеопазването и Д-р Нелия Микушинска – Министерство на здравеопазването
Проф. д-р Стефка Петрова - Национален център по обществено здраве и анализи
шеф Георги Иванов – Евро-Ток България
шеф Димитър Димитров – Евро-Ток България
Филип Спасов – Главен кулинар - Ла Гард
Даниела Димитрова – СПОФ
13:45 - 14:00
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ