ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА:
ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА:
ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ХРАНЕНЕТО В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

Фондация „Българска месна традиция” e създадена за изследване, формиране, подпомагане и застъпничество на политики за съхраняване и развитие на българската месна традиция. Евро-Ток България e организация с 10 годишна история като неразделна част от Евро-Ток Интернационал, която е официален консултант на Европейската комисия в областта на храните.

През 2007 година стартирахме изследователски проект, насочен към изследване на практиките и предизвикателства пред Достъпа до добра храна в България. В рамките на проекта планираме да организираме годишна национална конференция, посветена на Достъпа до добра храна, където да бъдат представeни резултати от изследването, дискутирани предизвикателства и добри практики в регулаторната рамка, производството, търговията и публичния образ на добрата храна.

По време на Националната конференция „Достъп до добра храна‘2016 заедно с нашите партньори стартирахме НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ДОСТЪП НА ДЕЦАТА ДО ДОБРА ХРАНА“, в рамките на която в периода 2017-2020 година ще организираме:

  • регионални форуми за насърчаване на общинските политики за детското хранене и присъединяване към Декларация за достъп на децата до добра храна и приемането й от общинските съвети, като планирам до 2020 година да посетя всички области в България;
  • кампания за включване на професиите в хранителната промишленост в списъка на защитените професии;
  • проект „Да се храним заедно“ – развитие и популяризиране на кулинарните и архитектурни стандартите за детско хранене, интернет портал, експертна подкрепа за общини, училища, производители, родители за изпълнение на стандартите, създаване клубове „Да готвим заедно“ и мрежа за гражданско наблюдение на прилагането на стандартите.

WWW.DOBRAHRANA.INFO

За оперативен контакт: д-р Христо Христозов, Секретар на Организационния комитет – 0887 991 663

София, 14 ноември 2017

С УВАЖЕНИЕ,


инж. Живка Георгиева
Председател на Организационния комитет

ПРОГРАМА

Организатори: фондация „Българска месна традиция“ и Евро-Ток България

Съорганизатори: фондация „Граждански институт“ и Дружество Европейско право

Място: зала Витоша, Интер Експо Център, София

09:00 - 09:30
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
09:30 - 09:45
ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ
ПРИВЕТСТВИЯ ОТ ПАРТНЬОРИ
Представители на партньори
09:30 - 09:45
ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА'2017“
10:15 - 12:00
ПЪРВИ ПАНЕЛ
ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
Презентатори – представители на държавни институции, регионални инспекторати на МОН, детски градини, професионалисти
12:00 - 13:00
КЕЙТЪРИНГ – ПАУЗА
12:30 - 13:45
ВТОРИ ПАНЕЛ
ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИЛИЩНОТО ХРАНЕНЕ
Презентатори – представители на държавни институции, регионални инспекторати на МОН, училища, професионалисти
14:30 - 14:45
КЕЙТЪРИНГ – ПАУЗА
14:45
ТРЕТИ ПАНЕЛ
ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТТА НА ХРАНЕНЕТО
Презентатори – представители на държавни институции, регионални инспекторати на МОН, училища, професионалисти
15.45 – 16.00
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ