VI-та КОНФЕРЕНЦИЯ "ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА"
ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
24 ОКТОМВРИ 2019

На 24 октомври 2019 в зала „Москва“ на Гранд хотел „Пловдив“,   гр. Пловдив, се проведе VI-та Национална конференция „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА“. Конференцията се организира от фондация „Българска месна традиция“ в партньорство с Евроток, Дружество Европейско право, Граждански институт, фондация „Екоцентрик“, движение „Хранкооп“, Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство и община Пловдив. За пръв път патрон на конференцията е Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Конференцията бе кулминацията на обявената на 16 октомври 2019 СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА. В рамките на кампанията бяха организирани 112 събития в цялата страна, като се включиха над 75 училища и 25 детски градини, повече от 25 производители. В рамките на кампанията деца и ученици се срещнаха с местни кулинари, местни фермери, технолози и майстори, производители на традиционни, фермерски и занаятчийски храни. Отново бяха осъществени училищни мостове, в които ученици от професионалните гимназии посетиха деца от детските градини и ученици от основните училища и споделиха какво е „Вдъхновението да учиш за храната“.

ЗЕЛЕНИЯТ КАРТОН е символът на кампанията  ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА.

В рамките на СЕДМИЦАТА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА бяха вдигнати 2800 ЗЕЛЕНИ КАРТОНА в подкрепа на разширяването на достъпа до добра храна от кулинари, производители, фермери, изследователи, деца от детски градини и основни училища, ученици от професионални гимназии в страната, представители на институции, читалища, неправителствени организации, журналисти. Най-вдъхновяващите снимки бяха наградени по време на конференцията.

Конференцията стартира с „акцията“ на ПГТ „Алеко Константинов“ – Плевен, член на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство. Учениците от 12 „а“ клас спецалност „Организация на хотелиерството“ и г-жа Николинка Личева вдигнаха „Зелен картон“ в подкрепа на кампанията за разширяване на достъпа до добра храна.

„Редовно водим дебати и обсъждаме добрата храна и задравословното хранене в клас“, каза Николинка Личева.

„От името на Министерство на земеделието, храните и горите и от името на Българска агенция по безопасност на храните да благодаря за любезната покана за участие. Аз съм един от хората, които си спомня началото на кампанията за утвърждаване  на добрите традиции, добрия вкус и българските рецепти и продукти в целия им обхват и широка гама. Когато имаше трудност, ние с радост си подавахме ръка с браншовите организации и МЗХГ и БАБХ, със своя законодателен и експертен потенциал, винаги са  били един добронамерн партньор. През годините се разработиха браншови стандарти за различни групи храни, при които се държи на качеството на суровината и на проиводството. Много се направи и за детското хранене и за детските градини и училища. Приеха се нормативни документи, с които се задължи това храанене да се осъществява само със суровини и продукти по стандартите“, подчерта д-р Любомир Кулински, директор дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ при откриването на конференцията.

„Преди шест години движение „Хранкооп“ участва в организацията на първата такава конференция. Кампанията, която стартирахме тогава бе за възвръщане на добрата храна като надграждане над сигурността на храната. Тогава представихме фермерските пазари – те бяха само на една година. Нашата цел е да промотираме малките производители и да им помагаме най-вече да имат стабилен и устойчив пазар. По време на конференцията в Пловдив за пръв път се провежда и изложение на производители – всеки може да се срещне с производителите от „Натурално“, да опита тяхната продукция, да поговори за качеството на храната, да усети духа на фермерския пазар“, каза инж. Николай Генов, председател на кооперация „Хранкооп“.

„Националната седмица на достъпа до добра храна във втората си година увеличи мащаба си. Тази година имаме още повече инициативи, свързани със запознаване на младите хора с производители, фермери, готвачи, училищни мостове много, много „зелени картони“ в подкрепа на кампанията“, каза Диана Банчева, програмен директор на Граждански институт и координатор на кампанията.

„Увеличава се броя на училищата, в които се говори за здравословно хранене, за добра храна и за това как да се възпита култура на храненето у младите хора. Темата за здравословното хранене е фокус на редица европейски образователни програми, в които участват нашите ученици. Като директор на професионална гимназия по туризъм, изразявам намерение догодина да покажем готови печатни материали с информация и рецепти от България‘, сподели Пенка Георгиева, директор на ПГТ „Александър Паскалев“ , гр. Хасково и член на УС на Асоцицията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство.

„Акцентът в кампанията тази година е хранителната грамотност – формиране на знания, нагласи, умения, свързани с храните. Хранителната грамотност ни дава и възприятието и оценката за храната, за рисковете, които поднася, дава ни възможност за информиран избор, за да бъде храната превенция за нашето здраве. Вярваме, че въвеждането на хранителна грамотност в учебните програми би могло много да допринесе, но важен е и примерът в семейството, етиката при рекламата на храни и публичния образ на храната“, подчерта инж. Живка Георгиева, от Фондация „Българска месна традиция“ и инициатор на кампанията „Достъп до добра храна“.

Инж. Георгиева представи и плана за действие  за постигане на целите на кампанията – продължаване на инициативата „Детско градинарство“ в училищата и детските градини съвемствно с „Хранкооп“, покана за приемане на Декларация за достъп на децата до добра храна в общините, както и национална кампания за включване на професиите за производство на храни в списъка на защитени професии и ежегодна Седмица на достъпа до добра храна от 16 до 24 октомври.

„По наша инициатива и с подкрепата на Министерството на земеделието , храните и горите и на Асоциацията по месна промишленост и Сдружението за традиционни месни продукти, успяхме да включим „Млякото“ и „Месото“ в списъка на защитените професии. Първите резултати – в приема за 2019 година за 8 клас има паралелки от 10 ученика, специалност „Мляко“  и  по 4 ученика – „Месо“. Общият брой на учениците в специалност „Мляко“ е 123, а в „Месо“ – 52. Необходими са усилия да стане това устойчиво, тъй като ние като производители страдаме от много голям недостиг на кадри“, подчерта инж. Георгиева.

„Днес е все по-важно да се замислим достатъчно ангажирани ли сме ние, възрастните, с начина, по който нашите деца избират храната си. Допринасяме ли с отговорната ни роля, като институции и като родители да им осигурим адекватно и здравословно хранене, както и да изграждаме здравословни хранителни навици у тях? Популяризирането на добрия опит за създаване на мрежа от приобщаващи практики, очертава визията на държавната политиката за развиването на грамотност у децата по отношение на храненето. Държавната агенция за закрила на детето винаги ще подкрепя усилията децата да получават пълноценна и качествена храна – вкъщи, в детската градина, в училище или в ресторанта”, посочи д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето

Основните предизвикателства пред общинската продоволствена политика бяха очертани от д-р Христо Христозов, председател на Дружество „Европейско право“.

„Първото и основно предизвикателство пред общинската продоволствена политика е правната рамка. На второ място – съществува свръхцентрализирана политика за храните. И на трето – няма ясна публична отговорност за политиката за изхранването,“ подчерта д-р Христозов. Той определи обществените поръчки също като важно предизвикателство, свързано с изхранването и публичните политики, особено на общинско ниво.

„Общините са основни възложители на обществени поръчки с предмет „храни“. Чрез тях те изхранват училищата, детските градини, болниците и социалните услуги. Чрез обществените поръчки общините въздействат значително първо, на пазара на храни и второ чрез тях задължават всички ученици, детски градини, лежащо болни в лечеби заведения, клиенти на социални услуги, да потребяват храни, които общините са закупили за тях. За преодоляване на тези предизвикателства е важно да мислим стратегически. Това е отговорност на всеки“, подчерта д-р Христозов.

Социалните аспекти на храната и храненето на деца в училищна възраст очерта д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България.

„Основните проблеми в детското хранене са свързани с недохранване, със скритото недохранване и с наднорменото тегло. За преодоляването на тези проблеми хранителната среда в училище е решаваща. В България съществува добра политика и контрол на храните в училище. Небходимо е да се разрботят правилните инструменти за тяхното прилагане“, подчерта д-р Муита.

По темата „Училищата и храната“ бе направена демонстрация по дегустация на храни от Лабораторно-консултативен център за превенция и обучение по безопасност на храните „Алименти“, бе представена ролята на Регионално управление на образованието за добрата храна в училище и изискванията от страна на контролните органи във връзка с осигуряване на качествена и безопасна храна в детските заведения, нетрадиционните зеленчукови култури и как децата ги възприемат, резултати от проекта „Устойчива храна в детските градини на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив. Ученици от ПГТ „Александър Паскалев“– Хасково споделиха какво е вдъхновението да учиш за храната. А ученици от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П. К. Яворов“ – гр. Гоце Делчев защо са избрали храната за своя професия.

Юлиана Йорданова от ОИ „Старинен Пловдив“ представи кулинарните фестивали в община Пловдив и ефекта за развитието на туризма в община Пловдив. По темата „Кулинарният туризъм“ бяха представени възможносту за развитие на такъв туризъм в Пловдив, Добрич и Свиленград от студенти от Университета по хранителни технологии (УХТ), Пловдив. Бяха представени изследвания на УХТ за устойчиво приложение на източници на протеини в храненет и технологична готовност на малки и средни предприятия за производство на кулинарна продукция.

Естествен финал на конференцията бе прегледа на проф. д-р Йорданка Алексиева от УХТ – Пловдив за развитието на храните през следващото десетилетие, новите храни и биоикономиката.

ГОДИШНИ НАГРАДИ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА‘2019“

По време на конференцията бяха връчени ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА ‘2019”, учредени от фондация „Българска месна традиция“ и Граждански институт. Вижте кои са носителите: www.dobrahrana.info/initiative/awards/

VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА“
24 ОКТОМВРИ 2019

ПРОГРАМА

09:00 - 10:00
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
10:00 - 10:15
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
• инж. Живка Георгиева, Председател на фондация „Българска месна Традиция“
• Д-р Любомир Кулински, Българска агенция по безопасност на храните
• Теодора Пачева, община Пловдив
10:15 - 10:45
ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА'2019“Информация за наградените
10:45 - 12:45
Предизвикателства пред общинската продоволствена политика
• Опитът на БАБХ в партньорството с общините - Д-р Любомир Кулински, Българска агенция по безопасност на храните
• Продоволствената сигурност - взаимодействие между Община и граждански организации, инж. Николай Генов, движение „Хранкооп“
• Фермерски пазари в Пловдив, Сдружение на фермерите и занаятчиите от Пловдив и областта "НАТУРАЛНО"
o Кунка Петкова, Биоуей ООД, гр. Карлово
o ЗП Светослав Точев, д. Марково
o Пламен Ангелов, Дон Батон ООД, гр. Пловдив
o ЗП Иван Гунчев, Фермерски Пазаръ ЕООД, Пловдив
o Виолета Крушкова, СД Вършилов и Сие
o ОРИОН Груп 999 ЕООД, с. Житница
o Недея НН ЕООД, гр. Хасково
o Reality Biowine, гр. Варна
o ЗП Тодор Кадиев, с. Искра
• Предизвикателства пред общинските продоволствени политики, д-р Христо Христозов, Председател на Дружество Европейско право
• Дегустацията на храни, Ксения Кузманова, Лабораторно-консултативен център за превенция и обучение по безопасност на храните „Алименти“, с. Царацово
Панелна дискусия
12:45 - 13:30
КЕТЪРИНГ - ДИСКУСИЯ
с подкрепата на hrankoop.com и zhika-foods.eu
13:30 - 14:30
УЧИЛИЩАТА И ХРАНАТА
• Детско хранене и хранителна среда в училище, д-р Джейн Муита, Представител на УНИЦЕФ за България
• Ролята на Регионално управление на образованието за добрата храна в училище, Татяна Цанкова, РУО Пловдив
• Изисквания от страна на контролните органи във връзка с осигуряване на качествена и безопасна храна в детските заведения, д-р Станимира Чавдарова и инж. Ива Пашева, Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив
• Вдъхновението да учиш за храната, Пенка Георгиева, ПГТ „Александър Паскалев“– Хасково
• Избери храната за своя професия - Ангел Живков, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П. К. Яворов“ – гр. Гоце Делчев
• Децата и нетрадиционните зеленчукови култури, гл. ас. д-р Цветанка Динчева, Институт по зеленчукови култури "Марица", Пловдив
• Здравословна храна – европейски добри практики и приноса на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, проф. д-р Марияна Иванова, доц. д-р Светла Димитрова, Иванка Шопова
Панелна дискусия
14:30 - 15:30
КУЛИНАРНИЯТ ТУРИЗЪМ
• Кулинарните фестивали в община Пловдив Юлияна Йорданова, Общински институт „Старинен Пловдив"
• Възможности за развитие на кулинарен туризъм в област Пловдив, Андрей Бодов, н.ръководител проф. д-р Й. Алексиева, УХТ – Пловдив
• Възможности за развитие на кулинарен туризъм в област Добрич, Денис Дервиш, н.ръководител проф. д-р Й. Алексиева, УХТ – Пловдив
• Възможности за развитие на кулинарен туризъм в община Свиленград, Елена Ганчева, н.ръководител проф. д-р Й. Алексиева, УХТ – Пловдив
• Консумувай Х – градски турове за устойчиво потребление, Александра Димитрова и Асен Ненов, фондация „Екоцентрик“ и Иван Караджов, мултипликатор за Пловдив
Панелна дискусия
15:30 - 15:45
КАФЕ - ДИСКУСИЯ
15:45 - 16:30
ПУБЛИЧНИЯТ ОБРАЗ
• Устойчиво приложение на източници на протеини в храненето, Ивайло Минчев, Иво Финков, Университет по хранителни технологии – Пловдив
• Технологична готовност на малки и средни предприятия за производство на кулинарна продукция, доц. д-р Илиана Милкова - Томова, доц. д-р Валентина Николова – Алексиева, Университет по хранителни технологии – Пловдив
• Храни 2030 и биоикономика, проф. д-р Йорданка Алексиева, доц. д-р Валентина Николова- Алексиева, Университет по хранителни технологии – Пловдив
• Зеленият картон в ПГТ „Алеко Константинов“ - Плевен
• Седмицата на достъпа до добра храна‘2019 – Диана Банчева, Програмен директор на Граждански институт
Панелна дискусия
16.30 – 17.00
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ