VIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СИГУРНОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ"

26 - 27 ОКТОМВРИ 2021