IX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СИГУРНОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ"

24 ОКТОМВРИ 2023
Парк хотел "Витоша", зала "Витоша"
Забележка: Всяка презентация следва да бъде до 10 мин.
Организаторите запазват правото да правят промени в програмата.