Регистрация "Достъп до добра храна 2020"

21, 22, 23 октомври 2020, платформа BlueJeans

  За участието в конференцията няма такса за регистрация.  Адрес за кореспонденция


  Предлагам презентация в панел:

  Първи панелВтори панелТрети панелЧетвърти панел

  на тема:

  Искам да поставя за обсъждане на конференцията следните въпроси:
  [recaptcha]

  Регистрирайки се за участие в конференцията, давам съгласие на организторите КОНФЕРЕНЦИЯТА  за видео- и фото- заснемане, както и данните ми да бъдат използвани за информиране за бъдещи събития, за статистически и отчетни цели. Имам право да поискам достъп до тях по всяко време, корекции и пълното им заличаване на: personaldata@dobrahrana.info