Видео презентации от конференцията "Достъп до добра храна'2021"

Откриване на конференцията
Достъп до добра храна: Предизвикателства пред хранителните системи 
Достъп до добра храна: Училищата и Храната 
Достъп до добра храна: Публичният образ
Достъп до добра храна: Кулинарният туризъм