РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНИЦИАТИВАТА “ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА”

От началото на инициативата през 2007, в рамките на “Достъп до добра храна” са постигнати следните резултати:

  • Проведени 8 национални конференции “Достъп до добра храна” с участието на всички заинтересовани от развитието на хранителните системи в България по отговорен и устойчив начин.
  • 4 национални седмици “Достъп до добра храна” с участието на детски градини, училища, държавна и общински администрации, производители, готвачи – над 9,000 участници.
  • Изследвания и представени резултати