КАКВО Е ТОВА?

Конференция за споделяне на опит и добри практики

Със свое решение Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), взето в деня на създаването й (16 октомври 1945), обявява 16 октомври за Световния ден на прехраната, който се чества в над 150 страни, като България се включва през 2006 г., за раширяването на достъпа до храна и създаването на условия за устойчиво земеделие.

През 2007 година стартирахме изследователски проект, насочен към изследване на практиките и предизвикателства пред Достъпа до добра храна в България. В рамките на проекта планираме да организираме годишна национална конференция, посветена на Достъпа до добра храна, където да бъдат представяни резултати от изследването, дискутирани предизвикателства и добри практики в регулаторната рамка, производството, търговията и публичния образ на добра храна.

На 16 октомври 2018 стартирахме НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА. Символът на седмицата е ЗЕЛЕНИЯТ КАРТОН.

Кулминацията на СЕДМИЦАТА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА е на 24 октомври – Националната конференция „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА“ .  

За да отбележим и 30-тата годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето, фокусът на инициативите в кампанията през 2019 г е хранителната грамотност за децата.