Контакти

За оперативен контакт:
д-р Христо Христозов – секретар на Организационния комитет
Тел:  0887 991 663

 

Диана Банчева – връзки с медии, училища и детски градини
Тел. 0885 321 361

За участие в Седмицата на Достъпа до добра храна:
ZELENKARTON@DOBRAHRANA.INFO

За участие в конференцията „Достъп до добра храна“
CONFERENCE@DOBRAHRANA.INFO