КОИ СМЕ НИЕ?

Кой организира събитието?

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА МЕСНА ТРАДИЦИЯ”

Фондация „Българска месна традиция” e създадена за изследване, формиране, подпомагане и застъпничество на политики за съхраняване и развитие на българската месна традиция.

ФОНДАЦИЯ “ГРАЖДАНСКИ ИНСТИТУТ”

Фондация “Граждански институт” е учредена с цел да провежда изследвания, анализи, подкрепа и застъпничество за политиките на гражданското общество.

ДРУЖЕСТВО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Дружество Европейско право е изследователска, обучителна и консултантска организация в областта на иновациите в областта на правото.

Партньори

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

През 2019 Националната Седмица на достъп до добра храна и Конференцията “Достъп до добра храна” се провеждат под патронажа на Министъра на земеделието, храните и горите.

ДВИЖЕНИЕ “ХРАНКООП”

Хранкооп работи за възвръщане на доверието към българските малки производители на чиста и традиционна храна.

ФОНДАЦИЯ “ЕКОЦЕНТРИК”

ЕкоЦентрок е създадена през 2011, за да помогне и стимулира чрез дейността си утвърждаването на принципите на устойчивото развитие, които търсят баланс между интересите на обществото, опазването на околната среда и стремежът към икономическо развитие.