НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Фондация „Българска месна традиция” организираме националната конференция „Достъп до добра храна“ в партньорство с Евроток – България, Дружество Европейско право, Граждански институт, Хранкооп, фондация ЕкоЦентрик и Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА” през 2020 се провежда под патронажа на МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА” през 2019 се провежда под патронажа на МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

II-ра НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ се проведе под патронажа на МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЕВРО-ТОК БЪЛГАРИЯ

Евро-Ток Интернационал е водещо европейско сдружение на кулинари, единственото, което извършва официална консултантска дейност към Европейска Комисия и Европейски парламент при приемането на политики и закони в областта на храни, етикетиране, земеделско производство, напитки, вино и аквакултури.

ФОНДАЦИЯ “ГРАЖДАНСКИ ИНСТИТУТ”

Фондация “Граждански институт” е учредена с цел да провежда изследвания, анализи, подкрепа и застъпничество за политиките на гражданското общество.

ДРУЖЕСТВО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Дружество Европейско право е изследователска, обучителна и консултантска организация в областта на иновациите в областта на правото.

ДВИЖЕНИЕ "ХРАНКООП"

Хранкооп работи за възвръщане на доверието към българските малки производители на чиста и традиционна храна.

ФОНДАЦИЯ "ЕКОЦЕНТРИК"

ЕкоЦентрок е създадена през 2011, за да помогне и стимулира чрез дейността си утвърждаването на принципите на устойчивото развитие, които търсят баланс между интересите на обществото, опазването на околната среда и стремежът към икономическо развитие.