инж. Живка Георгиева
”Живея в мечтата си да утвърждавам добрата българска храна”

СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА
16-24 октомври 2020

ЗЕЛЕН КАРТОН’2020

доц. д-р Михайл Околийски
“Достъп до добра храна” 2016

Д-р Любомир Кулински
“Достъп до добра храна” 2014

проф. д-р Стефка Петрова
“Достъп до добра храна” 2015

шеф Георги Иванов
“Достъп до добра храна” 2016

Визия

ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА

Визията на „Достъп до добра храна“ е разширяването на достъпа до добра храна в България въз основа на местните традиции.

Акценти

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА
16 – 24 октомври 2020

На 16 октомври 2020 Фондация „Българска месна традиция”, в партньорство с Евроток, Дружество Европейско право, Граждански институт, фондация ЕкоЦентрик, движение “Хранкооп” и Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерствостартират третата НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА’2020.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА’2020 се провежда под патронажа на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ.

Планираме редица инициативи, в които каним всеки да се включи – ето как.

ЗЕЛЕН КАРТОН ЗА ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА 2020

ЗЕЛЕНИЯТ КАРТОН е символът на СЕДМИЦАТА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА. Кампанията е с начало 16 октомври 2020 – Световният ден на прехраната, обявен от Организацията на ООН по прехрана и земеделие.

За да отбележите лично 16 ОКТОМВРИ в подкрепа на раширяването на достъпа до храна и създаването на условия за устойчиво земеделие, Ви каним да се обедините около идеята за ЗЕЛЕНИЯ КАРТОН и да споделите с хората около Вас това, което правите за достъпа до добра храна. Вижте как.

Кулминацията на СЕДМИЦАТА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА‘2020 ще отбележим с тридневна онлайн конференция на 21, 22 и 23 октомври 2020 година – от 14 до 16 часа в платформата BlueJeans. Конференцията тази година е посветена на предизвикателствата пред хранителните системи по време на криза.

Годишни награди "Достъп до добра храна'2019"

Награди

Годишни награди „Достъп до добра храна“ през 2017 г. за принос за разширяването на достъпа до добра храна

ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС

Носител на награда “Достъп до добра храна” 2017 за цялостен принос е Магдалена Станулова, държавен експерт в Дирекция „Професионално образование и обучение” на Министерство на образованието и науката.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

Наградата „Достъп до добра храна“ 2017 в категорията „Държавна политика“ се връчва на Университетски ботанически градини за модела, създаден в рамките на проектите PLANTCAFE (http://www.ubg-bg.com/plantscafe.html) и BIG PICNIC (http://www.ubg-bg.com/big-picnic.html), които насърчават детското и училищно градинарство и хранителната грамотност на децата.

ПУБЛИЧЕН ОБРАЗ

Наградата в категория „Публичен образ” бе връчена на екипа на фондация „За храната” (http://www.zahranata.org) за приноса им в повишаване на хранителната грамотност и създаването на позитивен публичен образ на храната чрез инициативата Food Revolution. Наградата прие Екатерина Йосифова, съучредител на фондация „За храната”.

ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА

Наградата „Достъп до добра храна“ 2017 в категория „Общинска политика” бе връчена на община град Добрич за проактивна общинска продоволствена политика, приобщаваща училищата, детските градини, местните производители и общности.

КУЛИНАРЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Наградата „Достъп до добра храна“ 2017 в категорията „Кулинарен туристически продукт“се връчва на екипа на ресторант Sage (http://www.sage.bg/) в кв. Бистрица – София.

ДЕТСКО ХРАНЕНЕ

Д-р Нелия Микушинска от Министерство на здравеопазването бе удостоена с наградата “Достъп до добра храна” 2017 в категорията “Детско хранене” за активно застъпничество, включително за политики, за насърчаване на здравословно хранене на децата в България.